Városrészi-zászlók kihelyezése és gyártása, játszóterek fejlesztése Veszprémben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viseléséhez kapcsolódóan, a ,,Városrészi-zászlók kihelyezése és gyártása, játszóterek fejlesztése” című projekt megvalósítására kapott lehetőséget.

A projekt azonosítószáma: ET-INF-2022/796468

A projekt támogatás összege: 39.841.148,- Ft

Játszóterek fejlesztése

Az EKF2023 program fontos horizontális programfejlesztési alapelve a gyerekbarát város, ezért fontosnak tartjuk, hogy játszótereink alkalmasak legyenek a szabadidő kellemes eltöltésére, emiatt szerettük fejleszteni a kijelölt játszótereket. A fejlesztésre Veszprém olyan meglévő, számos játékfunkciót kínáló játszóterein került sor, melyeken a magas látogatószám miatt indokolt volt az eszközállomány bővítése.

A projektnek köszönhetően a Pöltenberg E. utcában, valamint a Zápor utcában a már meglévő játszótéren az adott játszóeszközökön túl további játék elemek kerültek kihelyezésre, míg a Tátorján utcai játszótér fitneszeszközökkel és a gyulafirátóti játszótér az új fitneszeszközök mellett napvitorlával is bővült.

Zászlók

Veszprém 15 városrészből áll, melyek mindegyike más és más jellemzőkkel rendelkezik, eltérő a társadalmi felépítésük, a város gazdaságában betöltött szerepük. A lakókörnyezet is változatos szerkezetet mutat a városban, mind a lakótelepek, mind pedig a családi házas negyedek megtalálhatók, Veszprém peremvidékein pedig kifejezetten falusias övezetek alakultak ki. A városrészek lakói más és más identitást alakítottak ki az elmúlt évtizedek során, vagy ellenkezőleg, hagyományaik a városi életmód gyakori hozadékaként hanyatlóban van. A hagyományőrzés, helyi identitás és kohézió megteremtésének egyik lehetséges módja a városrészek saját szimbólumrendszerének kialakítása, vagy a meglévő szimbólumok sokrétű hasznosítása és tudatos használata.